|REVOLUTION IT & MARKETING CO.,LTD
laptop

เราคือ ผู้ให้บริการทำการตลาดออนไลน์และไอทีโซลูชั่นครบวงจร ที่จะคอยแนะนำ
และจัดทำการตลาดที่สร้างสรรค์ เพื่อนำ brand ของคุณ บรรลุเป้าหมายที่วัดผลได้จริง
ด้วยความชำนาญในเครื่องมือทั้ง 6 ด้านนี้ Read More...

1. Social Media Marketing
2. Mobile Application
3. Website / Software Development
4. SMS Marketing
5. Online Advertising and PR
6. Interactive Screen Application

จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของคุณสำเร็จ เหนือคู่แข่ง ปรึกษาเรา...

*ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)
*บริษัทได้รับการรับรองเป็น Google partner ผู้มีความเชี่ยวชาญ ในการทำสื่อโฆษณา Adwords และ Youtube
*จดทะเบียนบริษัทจำกัดภายใต้กระทรวงพาณิชย์ Hide...

laptop

| We do

ใช้เครื่องมือออนไลน์ แบบครบวงจร เพื่อให้ธุรกิจของคุณสำเร็จ เหนือคู่แข่ง

Online Marketing service

ทำการตลาดบนสื่อ online ด้วยแนวคิดการตลาดยุคใหม่ สร้างสรรค์ วิเคราะห์กลยุทธ์ แล้วประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจของคุณสำเร็จเหนือคู่แข่ง

Online Marketing เป็นช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ด้วยคุณสมบัติที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง แต่สามารถเฉพาะเจาะจงคนแต่ล่ะกลุ่ม มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ได้ผล วัดผลได้จริงและคุ้มค่ากับงบทางการตลาดมากที่สุด สามารถตอบวัตถุประสงค์ทางการตลาด ไม่ว่าจะสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand awareness), สร้างการมีส่วนร่วม (Engagement), แนะนำสินค้าใหม่ให้กับตลาด (Market education), สร้างความสนใจในสินค้า (Interest), สร้างความชื่นชอบในตัวแบรนด์ (Desire), กระตุ้นพฤติกรรมซื้อ หรือสร้างความภักดีกับแบรนด์เพื่อการซื้อซ้ำ ซื้อเพิ่ม หรือบอกต่อ (Brand royalty)

ปรึกษาการทำ Online Marketing เต็มรูปแบบ ได้ที่นี่    talk with us

ตัวอย่างเครื่องมือใน Online Marketing

Facebook Marketing : ทำการตลาดบน Facebook Fanpage เจาะกลุ่มผู้ที่มีความสนใจตรงกับธุรกิจของคุณ ด้วยรูปแบบโฆษณาที่หลากหลาย สอดรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย และเน้นการใช้ Content marketing เพื่อเข้าถึงใจของกลุ่มเป้าหมาย

Instagram Marketing : เล่าเรื่องราวของแบรนด์ผ่านรูปภาพแทนตัวหนังสือ ส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกับกลุ่ม Fanpage เน้นการให้ข้อมูลสินค้าที่กระชับและตรงประเด็น ใช้การทำโฆษณาอย่างเหมาะสม

Line@ Business : ทำกิจกรรมหรือเสนอโปรโมชั่นได้อย่างดี สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงดูแลลูกค้าเก่า-ใหม่ ได้อย่างใกล้ชิด ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย

Google Advertising : ทำการตลาดเชิงรุก และเชิงรับให้สอดคล้องกัน บนเครือข่ายโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยประสบการณ์และทักษะเฉพาะของเรา จะทำให้ Brand คุณโดดเด่นเหนือคู่แข่ง และสร้างคุณค่าทางการตลาดได้มากกว่าใครบนงบประมาณของคุณ

Youtube Advertising : จับกระแสการเสพสื่อวีดีโอที่สูงมากอันดับต้นของโลกของผู้บริโภคคนไทย ด้วยบริการจัดทำวีดีโอ (Production) และการประชาสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ ทำให้สามารถสื่อสารได้ตรงวัตถุประสงค์ทางการตลาด

| We did

Social Marketing Service

ตัวอย่าง social marketing - La-Z-Boy โดย บริษัท รีโว่

La-Z-Boy

แบรนด์เก้าอี้ รีไคลเนอร์ ชั้นนำจากอเมริกา ที่อยู่ในเมืองไทยมาเกือบ 20 ปี ด้วยการทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีคนรู้จักโดยทั่วไป แต่ก็ยังมีผู้เข้าใจผิด หลายอย่างเกี่ยวกับแบรนด์ ซึ่งการตลาดสื่อสารทางเดียวที่เคยใช้ ก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ Read More...

La-Z-Boy จึงต้องการใช้ สื่อออนไลน์ ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแบรนด์ และทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งทางแบรนด์ต้องการผู้ที่เชี่ยวชาญ และมีความน่าเชื่อถือ เพื่อดูแลงานด้านออนไลน์ ให้กับแบรนด์ ที่ถูกวางภาพลักษณ์ที่ดีมาอย่างยาวนาน จึงได้คัดเลือกให้เราเป็นผู้ดูแลงานด้านออนไลน์ทั้งหมดในปัจจุบัน

หลังจากที่เราได้ร่วมงานกับทาง Lazboy ก็สามารถสร้างการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ เช่น Info Graphic, เกมส์ , กิจกรรมต่างๆ ซึ่งผลตอบรับในกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม มีรายงานการวิเคราะห์ในด้านต่างๆ นำไปสร้างแผนต่อยอด และช่วยสร้างยอดขายได้อย่างเห็นได้ชัดและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทาง Lazboy ได้ใช้บริการเราอย่างต่อเนื่องมากกว่า 4 ปี Hide...

ปรึกษาการทำ Online Marketing เต็มรูปแบบ ได้ที่นี่    talk with us

ตัวอย่าง social marketing - Esplanade รัชดา  โดย บริษัท รีโว่

Esplanade รัชดา

ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ในย่านรัชดา ที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย และจัดเป็นศูนย์การค้าที่ค่อนข้างครบวงจร ทั้งโรงภาพยนต์ ร้านอาหาร และโซนต่างๆมากมาย ต้องการให้เรา ดูแลงานทางด้าน Facebook และการทำโฆษณาบนแฟนเพจ ทั้งหมด ให้กับศูนย์ฯ Read More...

โดยเราได้ใช้ประสบการณ์ ที่มีในการทำการตลาดให้กับศูนย์การค้า หลายแห่ง จึงทำให้เรา สามารถตอบโจทย์การทำงานที่มี ข้อมูลมากมาย เปลี่ยนแปลงได้เสมอและทันต่อเหตุการณ์

สื่อสารบนเพจ ได้มีการปรับรูปแบบ สร้างความน่าสนใจ และมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย ผลิตคอนเทนต์อย่างต่อเนื่อง ตรงตามเวลา ตอบโจทย์ Hide...

ปรึกษาการทำ Online Marketing เต็มรูปแบบ ได้ที่นี่    talk with us

ตัวอย่าง social marketing - Yolida  โดย บริษัท รีโว่

Yolida

เป็นแบรนด์โยเกิร์ต ขนาดเล็กในตลาดที่มีจุดยืนที่ชัดเจน คือการผลิตโยเกิร์ตที่มีคุณภาพสูง เป็นธรรมชาติ ไม่ปรุงแต่ง และมีความจริงใจต่อผู้บริโภค ซึ่งนับเป็นแบรนด์โยเกิร์ตเพื่อสุขภาพ ที่มีกลุ่มลูกค้าให้ความสนใจ ทางโยลิดา ต้องการทีมที่สามารถเข้าถึง เข้าใจในตัวสินค้า เพื่อจะถ่ายทอด จุดเด่นในสินค้า และความเป็นแบรนด์ ที่มีจุดยืนที่ชัดเจน และเนื่องจากไม่เคยทำการตลาดในออนไลน์มาก่อน จึงต้องการ ให้เราสร้างฐานข้อมูล ให้มีตัวตนขึ้นบนโลกออนไลน์ Read More...

หลังจากที่เราได้เข้ามาดูแลด้านออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง ให้กับแบรนด์ของโยลิดา ก็ได้สร้างการรับรู้ ให้ลูกค้ากลุ่มใหม่ และได้รับความสนใจจาก Blogger และนักรีวิวมากมาย ได้เข้ามาทดลองสินค้า และทำการรีวิวให้กับสินค้าของเรา ซึ่งนอกจากจะไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว Yolida ยังสามารถครองใจ ลูกค้าเหล่านี้ เกิดเป็นฐานลูกค้าที่ดี จนหลายๆห้างชั้นนำขึ้นป้ายว่าเป็น Top Seller ของกลุ่ม โยเกิร์ตเพื่อสุขภาพ และในบางช่วงของปี สินค้าถึงกับขาดตลาด Hide...

ปรึกษาการทำ Online Marketing เต็มรูปแบบ ได้ที่นี่    talk with us

ตัวอย่าง social marketing - Chavalit Optic  โดย บริษัท รีโว่

Chavalit Optic

ศูนย์บริการแว่นตา เป็นร้านขนาดใหญ่ย่านโชคชัย 4 มีอุปกรณ์อันทันสมัยครบครัน และกรอบแว่นจาก brand ชั้นนำมากที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นร้านที่มีชื่อเสียงบนถนนลาดพร้าว แต่ชื่อเสียงนั้นจำกัดด้วยพื้นที่ ลูกค้านอกพื้นที่ไม่รู้จัก และเนื่องจากเห็นร้านค้าคู่แข่ง เริ่มเป็นที่รู้จักบนออนไลน์ ทั้งที่เป็นร้านเล็กๆ จึงติดต่อเรามาด้วยโจทย์ที่ว่า ต้องการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเพิ่มยอดขายจากการขยายฐานลูกค้า Read More...

หลังจากที่ทางทีมงานเข้ามาวิเคราะห์ และทำการตลาดออนไลน์ ด้วยหลายเครื่องมือประกอบกัน ทำให้ร้านชวลิต ออฟติค มีกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสร้างยอดขายที่น่าพอใจ และสามารถขายสินค้าใน กลุ่มเลนซ์โปรเกรสซีฟเป็นลำดับต้นๆ ทำให้ร้านในวงการแว่นต้องให้ความสนใจ

ซึ่งนับเป็นร้านแว่น ลำดับต้นๆ ในตลาดที่มีการใช้เครื่องมือออนไลน์อย่างครบครัน ทั้ง เฟสบุ๊ค, IG, Line@ รวมถึงจะมี Mobile Application เฉพาะเป็นของตัวเองเร็วๆนี้ Hide...

ปรึกษาการทำ Online Marketing เต็มรูปแบบ ได้ที่นี่    talk with us

ตัวอย่าง social marketing - จอพลัส  โดย บริษัท รีโว่

จอพลัส

ฟิล์มกันรอยสำหรับโทรศัพท์มือถือ เจ้าใหญ่ 1 ใน 3 ของไทย ที่มีคุณภาพสินค้า และยอดขาย อยู่ในระดับที่ดี ต้องการสร้างความแปลกใหม่ให้กับคอนเทนต์ ปรับปรุงภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ ดูมีความน่าสนใจ และกระตุ้นความสนใจ ให้กับบูท และงานกิจกรรมต่างๆ ที่ จอพลัสจัดขึ้น Read More...

เราได้สร้างความแตกต่าง น่าสนใจในคอนเทนต์ต่างๆ ทั้งด้านการสร้างคอนเทนต์ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทำ Live กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นงาน Production ที่ทำขึ้นเพื่อซัพพอร์ตงานด้านออนไลน์ต่างๆ ซึ่งได้ผลตอบรับจากลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก Hide...

ปรึกษาการทำ Online Marketing เต็มรูปแบบ ได้ที่นี่    talk with us

ตัวอย่าง social marketing - Weslock Thailand  โดย บริษัท รีโว่

Weslock Thailand

สินค้าลูกบิดประตู นำเข้าจากอเมริกา เน้นดีไซน์ มีมาตรฐานสินค้า และราคาชัดเจน ต้องการให้เราสร้างแบรนด์และสื่อสารถึง กลุ่มเป้าหมายซึ่งมีความเฉพาะทางเป็นอย่างยิ่ง เช่น สถาปนิก Interior Design และเจ้าของกิจการ รวมถึงผู้รับเหมาที่เน้นงานคุณภาพ และความสวยงาม เริ่มต้นให้เราสร้างเพจและดูแลจัดการด้านออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง ครบวงจร เพื่อเน้นการสร้างแบรนด์ Read More...

ปัจจุบันมีสมาชิกเพจมากกว่า 30,000 คน หลังจากที่เราสร้างแบรนด์ ซึ่งเราสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นเป้าหมายเฉพาะทาง ให้ได้เข้าถึงสินค้าของเรา ส่งผลให้ได้ผลตอบรับทางด้านยอดขายเป็นที่น่าพอใจ Hide...

ปรึกษาการทำ Online Marketing เต็มรูปแบบ ได้ที่นี่    talk with us

| Love us

Their all love us and recommend to others

| We Share| TALK WITH US

CONTACT

ฝ่ายขาย (Sales) :
Tel : 02-193-9048
Fax : 02-193-9048
Mail : sales@revoitmarketing.com
Line@ : @revoitmarketing

กรอกเบอร์โทร หรือ Email ที่ท่านสะดวกให้ติดต่อกลับ

REVOLUTION IT & MARKETING
COMPANY LIMITED

290/42 Soi Ladphrao 84 ( Sangkhomsongkhrotai1 ) ,Praditmanutham Rd, Wangthonglang, Bangkok, 10310